Telefon   +48 500 628 412

Telefon  +48 530 622 100

Telefon  +48 504 898 874

Telefon  +48 530 650 071

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kolizja a wypadek - różnice

Dla wielu użytkowników dróg kolizja i wypadek to synonimy. Używane są często zamiennie do opisania tego samego zdarzenia drogowego. A przecież kolizja i wypadek są do siebie podobne jak przysłowiowe masło i margaryna, czyli łączy ich jedynie fakt, że oba zdarzenia dotyczą pojazdów poruszających się po drogach. Poza tym to dwa całkiem od siebie różniące się zdarzenia drogowe. Dziś będzie właśnie o tych różnicach. Czym różni się kolizja od wypadku drogowego?

 

Czym są kolizja i wypadek w świetle prawa?

Biorąc pod uwagę przepisy ruchu drogowego, kodeks drogowy wyraźnie rozgranicza te dwa pojęcia. Zacznijmy od tego, czym jest wypadek drogowy? Według prawa wypadek drogowy to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, powstałe w wyniku nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażania ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni. Kary za spowodowanie wypadku drogowego mogą być dość dotkliwe, mówi o tym art.177 kk. Jeśli dana osoba spowodowała wypadek, w którym któryś z uczestników wypadku odniósł obrażenia ciała powyżej 7 dni, osoba ta podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Gdy następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Można zatem powiedzieć, że wypadek to zdarzenie drogowe, które w wyniku popełnionego błędu przez uczestnika ruchu drogowego prowadzi do poważnych uszczerbków na zdrowiu, uczestników zdarzenia. Kolizja natomiast jest w sumie tym, czego nie możemy nazwać wypadkiem drogowym, tzn. że obrażenia uczestników kolizji drogowej są mniej dotkliwe dla osób biorących udział w niej udział. Obrażenia ciała są lekkie, powrót do zdrowia nie przekracza 7 dni. W kolizji drogowej zwykle „obrażenia” odnosi tylko pojazd. Choć nie jest to regułą.

 

Co robić w razie wypadku, na co pozwala kolizja?

O tym, co grozi sprawcy, w wyniku spowodowania wypadku drogowego już wiemy, ale co począć dalej? Na pewno w przypadku wypadku drogowego nie możemy ruszyć pojazdów z miejsca zdarzenia. Należy tylko zabezpieczyć teren wokół miejsca zdarzenia i wezwać odpowiednie służby – policję i w razie konieczności pogotowie ratunkowe. Policja zadba o udokumentowanie wszelkich śladów, zabezpieczy dowody, pomagające w ustaleniu sprawcy. W przypadku kolizji, jeśli stwierdzone zostanie, że nie ma poważnych następstw zdarzenia można, jeśli to możliwe usunąć z drogi pojazdy. Jeśli uszkodzenia są na tyle duże, że nie można kontynuować podróży, lepiej jest wezwać nas. Pomagamy w odholowaniu pojazdów do warsztatu celem naprawy.

Jedną z ważniejszych rzeczy w trakcie kolizji drogowej jest spisanie protokołu ze zdarzenia. Protokół powinien zawierać dane osób uczestniczących w zdarzeniu, dane pojazdów, nazwę ubezpieczyciela oraz pełny nr polisy OC i okres jej obowiązywania, szczegółowy opis przebiegu zdarzenia, opis uszkodzeń pojazdów i szkic sytuacyjny. W przypadku kolizji nie ma obowiązku wzywania policji, spisanie wspomnianego oświadczenia stron jest wystarczające.

Naprawy i holowanie samochodów